Oferta badań środowiskowych i innych pomiarów

Zakład Badań Środowiskowych Andrzej Kropiwiec – zakres usług

Nasza firma prowadzi szereg pomiarów i badań z użyciem specjalistycznego sprzętu. W zakresie kompetencji mieszczą się na przykład pomiary emisji hałasu, pomiary wibracji, a także pomiary oświetlenia. Dzięki odpowiednim kompetencjom osób pracujących w naszym zakładzie zajmujemy się również pomiarami mikroklimatu w pomieszczeniach, pomiarami pola elektromagnetycznego oraz pomiarami wentylacji. Co istotne, weźmiemy na siebie także badanie wydatku energetycznego oraz pomiary zapylenia powietrza i zawartości substancji toksycznych w nim.

Warto dodać, że to nie jest koniec rozbudowanej propozycji ZBŚ. Lata pracy upewniły nas w przekonaniu, że równie istotna część oferty dotyczy badań laboratoryjnych środowiskowych. W tym zakresie wykonamy nie tylko badania w pomieszczeniach mieszkalnych i środowisku zewnętrznym, ale także – a raczej przede wszystkim – badania środowiska pracy.

Nie tylko pomiary, ale też budowa

Co istotne, pomożemy także w przypadku budowy ekranów akustycznych. Przedsięwzięcie oparte na projektach konstrukcyjnych poprzedzone jest bardzo istotnymi pomiarami akustycznymi i obliczeniami. Budowę ekranów monitorowych wykonujemy precyzyjnie i terminowo – zależy nam na tym, aby klient w czasie otrzymał produkt w pełni spełniający jego wymagania. Jedną z najważniejszych ról w tym przypadku odgrywa architektura otoczenia. Niektóre wykonane projekty można zobaczyć w galerii.

Zakład Badań Środowiskowych posiada upoważnienia numer 8/2002 i 6/2002 wydane przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie oraz uzyskaną w 2007 roku akredytację PCA, upoważniającą firmę do wykonywania pomiarów w państwach Unii Europejskiej.