Pomiary drgań

Pomiary drgań

Pomiary drgań miejscowych i ogólnych na stanowisku pracy wykonywane są w celu określenia, czy pracownik nie jest narażony na nadmierne drgania szkodliwe dla zdrowia. Ich częstotliwość badań regulowana jest zapisami ustawy, dlatego pracodawcy zobligowani są do ich pomiarów. Jeżeli pomiary drgań wykazują nieprawidłowości, wówczas konieczna staje się zmiana charakteru pracy danej osoby / wymiana urządzeń/, stworzenia jej optymalnych warunków lub skrócenia czasu ekspozycji na czynniki szkodliwe.

Nasze akredytowane laboratorium badawcze prowadzi pomiary drgań w zakładach pracy, pomiary drgań gruntu i budynków oraz pomiary pola elektromagnetycznego czy oświetlenia.