Pomiary drgań – miejscowych i ogólnych

Laboratorium prowadzi pomiary drgań w zakładach pracy, pomiary drgań gruntu i budynków. Dlaczego takie badania są istotne? Drgania o określonej częstotliwości wpływają negatywnie na ludzki organizm, ale także na obiekty, takie jak urządzenia czy budynki. Dlatego pomiary drgań mechanicznych warto przeprowadzać wszędzie tam, gdzie zachodzi ryzyko, że ich natężenie jest zbyt wysokie. Przede wszystkim takie badania są obowiązkowe w miejscach pracy, w których pracownicy wykorzystują urządzenia emitujące wibracje. Chodzi między innymi o maszyny budowlane, na przykład młoty pneumatyczne, których zbyt długie użytkowanie może skutkować problemami zdrowotnymi.

Częstotliwość badań regulowana jest zapisami ustawy, dlatego pracodawcy zobligowani są do zlecania takich badań. Pomiary drgań miejscowych i ogólnych na stanowisku pracy wykonywane są w celu określenia, czy pracownik nie jest narażony na nadmierne drgania szkodliwe dla zdrowia. Jeżeli pomiary drgań mechanicznych wykazują nieprawidłowości, wówczas konieczna staje się zmiana charakteru pracy danej osoby, wymiana urządzeń na mniej inwazyjne. Kluczowe jest stworzenie pracownikowi optymalnych warunków pracy lub skrócenia czasu ekspozycji na czynniki szkodliwe.

Pomiary drgań mechanicznych – w miejscach pracy i nie tylko

Pomiary drgań regularnie przeprowadzane w miejscach pracy są kluczowe dla zapewnienia pracownikom skutecznej ochrony przed ekspozycją na szkodliwe czynniki. Takich badań nie wolno zaniedbywać, ponieważ są one tak samo istotne jak pomiary stanu zapylenia powietrza, hałasu czy obecności toksycznych substancji.

Jednak wibracje mogą mieć szkodliwy wpływ nie tylko na ludzki organizm, ale także na elementy nieożywione, na przykład budynki czy maszyny. Stąd pomiary drgań mechanicznych zleca się także w kontekście wpływu ruchu ulicznego na okoliczne obiekty.

Jeśli chcesz zlecić tego typu pomiary, zachęcamy do skorzystania z oferty naszego akredytowanego laboratorium.