Pomiary hałasu

Pomiary emisji hałasu

Problem hałasu podnoszony jest przez naukowców i lekarzy od dawna. Już nikt nie ma wątpliwości co do szkodliwego wpływu hałasu na zdrowie człowieka. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) określa hałas jako drugie najpoważniejsze zagrożenie środowiskowe dla zdrowia w Europie. Otoczenie, w którym się poruszamy, jest zanieczyszczone hałasem. Można użyć takiego sformowania, aby dosadniej określić negatywny wpływ nadmiaru dźwięków na zdrowie. Halas w znacznym stopniu obniżę poziom naszego życie, wpływa destrukcyjnie na układ nerwowy i jest przyczyną wielu schorzeń. Zakłóca rytm naszego życia, powoduje zmęczenie, apatię oraz jest przyczyną braku koncentracji i niskiej wydajności w pracy. Front walki z hałasem stał się jednym w ważniejszych priorytetów ochrony środowiska człowieka.

Szeroki zakres pomiarów akustycznych

Nasza firma od wielu lat specjalizuje się w wykonywaniu pomiarów emisji hałasu. Pomiary hałasu wykonujemy w przestrzeni otwartej miast oraz w przemysłowych obiektach zamkniętych. Wykonane precyzyjnym sprzętem pomiary akustyczne pozwalają na zapobieganie rozprzestrzeniania się szkodliwego halsu poprzez kształtowanie architektoniczne i urbanistyczne oraz poprzez budowę ekranów akustycznych lub różnego typu osłon dźwiękochłonnych. Pomiary drgań mechanicznych stanowią część pomiarów bhp wykonujemy również pomiary drgań budynków od źródeł zewnętrznych i wewnętrznych.

Zakład Badań Środowiskowych posiada uzyskaną w 2007 roku akredytację PCA, upoważniającą firmę do wykonywania pomiarów akustycznych czy pomiarów wibracji w państwach Unii Europejskiej.