Pomiary emisji hałasu – badania akustyczne

Nasze laboratorium zajmuje się między innymi pomiarami emisji hałasu. Jest to jeden z najważniejszych typów badań, ponieważ oddziaływanie dźwięków może być bardzo szkodliwe dla ludzkiego organizmu. Pomiary akustyczne wykonuje się w wielu różnych miejscach. Dotyczą one głównie miejsc pracy, szczególnie tych, gdzie natężenie hałasu może przekraczać dopuszczalne normy (na przykład w zakładzie produkcyjnym, gdzie wykorzystuje się różnego typu maszyny).

Ale pomiary hałasu przeprowadza się także na zewnątrz. Wykonuje się je w okolicach dróg szybkiego ruchu, aby ocenić, czy natężenie decybeli nie przekracza dopuszczalnych norm i nie wpływa negatywnie na mieszkańców i użytkowników takich miejsc. Pomiary akustyczne przeprowadza się także w miastach, ponieważ duża intensywność ruchu na głównych arteriach także może mieć negatywny wpływ na ludzi znajdujących się w ich otoczeniu.

Pomiary natężenia hałasu są zatem badaniami uniwersalnymi, które dotyczą wielu zagadnień i są przeprowadzane w wielu miejscach. Jest to w pełni zrozumiałe, ponieważ zbyt wysokie, a w szczególności stałe natężenie hałasu wpływa negatywnie na ludzkie zdrowie na wiele różnych sposobów.

Pomiary akustyczne – dlaczego są istotne?

Problem wpływu hałasu na ludzkie zdrowie podnoszony jest przez naukowców i lekarzy od dawna. Już nikt nie ma wątpliwości co do jego szkodliwego wpływu na ludzki organizm. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) określa hałas jako drugie najpoważniejsze zagrożenie środowiskowe dla zdrowia w Europie. Otoczenie, w którym przebywamy, poruszamy się i pracujemy, jest zanieczyszczone hałasem w różnym stopniu. Można użyć takiego sformowania, aby dosadniej określić negatywny wpływ nadmiaru dźwięków na zdrowie.

Halas w znacznym stopniu obniżę poziom życia, wpływa destrukcyjnie na układ nerwowy i jest przyczyną wielu schorzeń. Zakłóca rytm życia, powoduje zmęczenie, apatię oraz jest przyczyną braku koncentracji i niskiej wydajności w pracy. Front walki z hałasem stał się jednym w ważniejszych priorytetów ochrony środowiska człowieka.

Szeroki zakres pomiarów akustycznych

Nasza firma od wielu lat specjalizuje się w wykonywaniu pomiarów emisji hałasu. Pomiary hałasu wykonujemy w przestrzeni otwartej miast oraz w przemysłowych obiektach zamkniętych. Wykonane precyzyjnym sprzętem pomiary akustyczne pozwalają na zapobieganie rozprzestrzeniania się szkodliwego hałasu poprzez kształtowanie architektoniczne i urbanistyczne oraz poprzez budowę ekranów akustycznych lub różnego typu osłon dźwiękochłonnych.

Zakład Badań Środowiskowych uzyskał w 2007 roku akredytację PCA, upoważniającą firmę do wykonywania pomiarów akustycznych czy pomiarów wibracji w państwach Unii Europejskiej.
Jeśli chcesz zlecić wykonanie pomiarów akustycznych, zachęcamy do skorzystania z oferty naszego laboratorium. Możesz liczyć na pełen profesjonalizm i bogatą wiedzę merytoryczną jego pracowników.