Pomiary mikroklimatu

Pomiary mikroklimatu w pomieszczeniach

Dla pracowników temperatura w strefie pracy , pomieszczeniu, w którym spędzają 8 godzin dziennie nie pozostaje bez znaczenia. Planując instalację wentylacyjno- klimatyzacyjną pracodawca musi wziąć pod uwagę nie tylko możliwości czy ograniczenia architektoniczne obiektu, ale także komfort przebywających w nim osób.

Pomiary mikroklimatu w pomieszczeniach pozwalają precyzyjnie ocenić, jak przebiega wymiana cieplna między organizmem człowieka a otoczeniem. Utrzymanie jej na optymalnym poziomie to gwarancja komfortu pracy bez obciążenia cieplnego. Oferujemy nie tylko kompleksowe pomiary mikroklimatu w pomieszczeniach biurowych i produkcyjnych. Dodatkowo wykonujemy pomiary zapylenia powietrza.