Pomiary mikroklimatu w pomieszczeniach pracowniczych

Oferujemy pomiary mikroklimatu w pomieszczeniach. Dlaczego nie powinno się lekceważyć takich badań? Chodzi przede wszystkim o zdrowie i komfort zatrudnionych osób.

Dla pracowników temperatura w strefie pracy, pomieszczeniu, w którym spędzają 8 godzin dziennie, nie pozostaje bez znaczenia. Komfort termiczny wpływa na wydajność organizmu, samopoczucie i zdolność podejmowania wysiłku intelektualnego. Zbyt wysoka lub zbyt niska temperatura mogą powodować problemy z koncentracją, senność, bóle głowy i wpływać na ogólne pogorszenie się kondycji zdrowotnej osób przebywających w takim pomieszczaniu. Negatywny wpływ jest szczególnie zauważalny, jeśli nieprawidłowo dobrana temperatura panuje stale.

Warto także wspomnieć o miejscach pracy, w których temperatura z założenia odbiega od przyjętych norm. Są to na przykład chłodnie czy wszelkie miejsca, w których pracownicy muszą wykonywać swoje obowiązki na zewnątrz budynku, bez względu na pogodę. W takiej sytuacji pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia im środków ochrony indywidualnej.

Pomiary mikroklimatu w pomieszczeniach są zatem istotne dlatego, że pozwalają zmierzyć, czy pracownicy mają zapewnione warunki pracy mieszczące się w określonych normach.

Mikroklimat w miejscu pracy – jak o niego zadbać?

Planując instalację wentylacyjno-klimatyzacyjną pracodawca musi wziąć pod uwagę nie tylko możliwości czy ograniczenia architektoniczne obiektu, ale przede wszystkim komfort przebywających w nim osób. Mikroklimat to nie tylko temperatura. Składa się na niego także wiele innych czynników, takich jak na przykład poziom wilgotności w powietrzu oraz brak szkodliwych substancji, który można potwierdzić przy użyciu pomiarów substancji toksycznych. Kluczowe znaczenie ma zatem właściwie zaprojektowany system ogrzewania oraz wentylacji, ewentualnie klimatyzacji.

Pomiary mikroklimatu w pomieszczeniach pozwalają precyzyjnie ocenić, jak przebiega wymiana cieplna między organizmem człowieka a otoczeniem. Utrzymanie jej na optymalnym poziomie to gwarancja komfortu pracy bez obciążenia cieplnego. Oferujemy nie tylko kompleksowe pomiary mikroklimatu w pomieszczeniach biurowych i produkcyjnych, ale także wiele innych badań dotyczących miejsc pracy.