Pomiary oświetlenia

Pomiary oświetlenia

Na jakość i komfort wykonywanej pracy duże znaczenie ma dostęp do światła dziennego oraz odpowiednio dobranego światła elektrycznego. Na pracodawcy ciąży obowiązek odpowiedniego przygotowania stanowiska dla pracownika.

Przeprowadzamy pomiary natężenia oświetlenia na stanowiskach pracy oraz pomiary oświetlenia awaryjnego, które precyzyjnie określają, czy na danym obszarze zostały spełnione normy regulowane polskim prawem. Dzięki temu pracodawca i podległe mu osoby zyskują pewność, że przebywają na terenie dobrze zorganizowanego zakładu, w którym liczy się zdrowie pracowników. Pomiary natężenia oświetlenia to część naszej oferty stworzonej z myślą o pracodawcach, polecamy także pomiary mikroklimatu w pomieszczeniach .