Pomiary oświetlenia – dla komfortu i zdrowia pracowników

Na jakość i komfort wykonywanej pracy duże znaczenie ma dostęp do światła dziennego oraz odpowiednio dobranego światła elektrycznego. Na pracodawcy ciąży obowiązek odpowiedniego przygotowania stanowiska dla pracownika.

Parametry światła wykorzystywanego w miejscu pracy, muszą mieścić się w normach określonych przepisami. Jest to ważne nie tylko z punktu widzenia komfortu, ale także zdrowia osób zatrudnionych. Rodzaj i natężenie oświetlenia mogą wpływać na samopoczucie i wydajność organizmu, a przebywanie w pomieszczeniach oświetlanych w niewłaściwy sposób może nawet skutkować problemami zdrowotnymi. Mowa tutaj nie tylko o dolegliwościach ze strony narządu wzroku, ale także wielu innych.

Dlatego właśnie pomiary oświetlenia są obowiązkiem, który ciąży na pracodawcy. Najlepszym wyborem jest zlecenie ich przeprowadzenia akredytowanym specjalistom. Takie badania w połączeniu z pomiarami mikroklimatu czy hałasu pozwolą wykryć ewentualne odstępstwa od normy i wdrożyć działania naprawcze.

Pomiary oświetlenia to część naszej oferty stworzonej z myślą o pracodawcach. W ich ramach mierzymy nie tylko natężenie światła, ale także jego pozostałe parametry.

Pomiary natężenia oświetlenia w miejscach pracy

Przeprowadzamy pomiary natężenia oświetlenia na stanowiskach pracy oraz pomiary oświetlenia awaryjnego, które precyzyjnie określają, czy na danym obszarze zostały spełnione normy regulowane polskim prawem. Dzięki temu pracodawca i podległe mu osoby zyskują pewność, że przebywają na terenie dobrze zorganizowanego zakładu, w którym liczy się zdrowie pracowników.

Jeśli zatrudniasz pracowników, nie lekceważ zlecania pomiarów oświetlenia. W taki sposób bowiem nie tylko działasz niezgodnie z przepisami, ale także narażasz zdrowie swojej załogi. Dobrze dobrane światło to także wyższa wydajność podczas wykonywania zadań, lepsze skupienie i mniejsze poczucie zmęczenia. Warto o tym pamiętać.