Pomiary pola elektromagnetycznego

Pomiary pola elektromagnetycznego

Pomiary pola elektromagnetycznego są obowiązkowe, dlatego należy wykonywać je z należytą starannością w określonych odstępach czasu. Ich źródłem są najczęściej urządzenia energetyczne, stacje transformatorowe , linie przesyłowe czy stacje bazowe telefonów komórkowych, dlatego jeżeli zarządzasz obiektem tego typu skontaktuj się z nami.

Akredytowane laboratorium badawcze prowadzi pomiary pola elektromagnetycznego, aby kontrolować na bieżąco ich poziom. To ważne dla zdrowia i życia ludzi pracujących w szkodliwych warunkach oraz dla środowiska naturalnego. Biorąc te czynniki pod uwagę, pamiętaj o zlecaniu regularnych pomiarów. Oferujemy również pomiary zapylenia powietrza .