Pomiary substancji toksycznych – kluczowe dla zdrowia ludzi

Niezwykle ważne dla zdrowia i samopoczucia pracowników są pomiary substancji toksycznych. Nawet te z pozoru niegroźne, w większym lub niekontrolowanym stężeniu mogą powodować negatywne konsekwencje. Dlatego zakładom przemysłowym, chemicznym, laboratoriom proponujemy kompleksowe pomiary substancji chemicznych.

Pomagamy rozpoznać czynniki szkodliwe, określić, jakie mają właściwości, co jest ich źródłem oraz jaki czas przebywania w danym otoczeniu jest akceptowalny. Nie tylko pomiary substancji toksycznych, ale również wdrożenie środków ochrony są naszym priorytetem.

Pomiary substancji chemicznych – dlaczego należy je zlecać?

Substancji toksycznych, które szkodzą ludzkiemu zdrowiu, jest wiele. Niektóre z nich mogą być szkodliwe już w niewielkim stężeniu, inne są uznawane za obojętne dla ludzkiego organizmu, chyba że ich ilość znacznie przekroczy dopuszczalne normy. Podobnie jak w przypadku pomiaru zapylenia powietrza chodzi zatem o to, by określić, czy warunki, w których przebywają pracownicy, nie stanowią dla nich zagrożenia. Jeśli tak jest, należy wdrożyć środki zapobiegawcze, na przykład ograniczyć czas ekspozycji na toksyczne substancję lub wyposażyć osoby zatrudnione w środki ochrony indywidualnej (kombinezony lub maski).

Co zrozumiałe, niektóre miejsca pracy są szczególnie narażone na obecność szkodliwych substancji. Z tego powodu w takich miejscach pomiary substancji toksycznych należy wykonywać regularnie i z najwyższą starannością. Ich zlecanie należy do obowiązków pracodawcy, dlatego naszą ofertę kierujemy właśnie do osób zatrudniających pracowników.

Zachęcamy do nawiązania współpracy również w innych aspektach.