Pomiary zapylenia powietrza – istotne z punktu widzenia BHP

Jakość powietrza, którym oddychamy na zewnątrz, ale też w pomieszczeniach, to w ostatnich czasach szczególnie istotna kwestia. Wzrastające zanieczyszczenie nie tylko obniża komfort życia oraz pracy, ale przede wszystkim negatywnie wpływa na zdrowie. A zatem badania BHP, które dotyczą jakości powietrza w pomieszczeniach, stanowią jedne z najważniejszych pomiarów, jakie każdy pracodawca powinien regularnie zlecać. W ich zakres wchodzą między innymi pomiary mikroklimatu, a także omawiane pomiary zapylenia.

Warto zdawać sobie sprawę, że obecność cząsteczek pyłu w powietrzu ma wysoce szkodliwy wpływ na drogi oddechowe, ale nie tylko. Szkodliwe substancje znajdujące się w pyle mogą za pośrednictwem płuc przedostawać się do krwiobiegu i negatywnie wpływać niemal na każdy organ ludzkiego ciała.

Pomiary zapylenia powietrza pozwalają zatem jednoznacznie określić czy przekroczone zostały normy ustawowe w zakładzie pracy. Jeśli tak jest, pracodawca jest zobowiązany do wdrożenia odpowiednich działań. Może być to na przykład skrócenie czasu pracy w szkodliwych warunkach lub wyposażenie pracowników w odpowiednie zabezpieczenia (w przypadku pyłów są to przede wszystkim maski o odpowiednich parametrach).

Zapraszamy do skorzystania również z pozostałych badań BHP, które znajdziesz w naszej ofercie. Jeżeli zależy Ci na współpracy z godnym zaufania partnerem, jesteśmy do Twojej dyspozycji.