Category Blog

Co mówią programy ochrony przed hałasem?

ekrany akustyczne

Programy ochrony przed hałasem to dokumenty wskazujące, w jaki sposób środowisko ma być chronione przed jego efektami oraz wedle jakiego harmonogramu. Co jeszcze zawierają tego typu dokumenty? Serdecznie zachęcamy do lektury.

Jak hałas w biurach wpływa na zdrowie człowieka?

hałas

Nadmierny, ciągły i uciążliwy hałas nie jest korzystny ani dla zdrowia, ani dla samopoczucia człowieka. Ma to znaczenie również w biurach, w których może on doprowadzać m.in. do rozdrażnienia oraz spadku koncentracji, czyli niekorzystnych zjawisk z punktu widzenia efektywności pracy. Jak jeszcze hałas w biurach wpływa na samopoczucie przebywających w nich osób oraz co zrobić, aby to zmienić?

Dlaczego adaptacja akustyczna jest ważna?

głośniki

Adaptacja akustyczna polega na dopasowaniu warunków akustycznych, np. w danym pomieszczeniu tak, aby spełniało ono odpowiednie normy. Dlaczego dokładnie jest ona tak ważna oraz w przypadku których pomieszczeń najczęściej się ją przeprowadza? Zachęcamy do lektury i dowiedzenia się więcej na ten temat.

Co powinien zawierać dobry projekt akustyczny?

głośnik

Projekt akustyczny to dokument, który może różnić się w zależności od rodzaju budynku na którego potrzeby jest tworzony, typu pomieszczeń, a także budżetu, który przeznaczony jest na jego stworzenie. Co jednak dokładnie zawiera taki dokument i czym powinien się cechować, aby można było uznać go za dobry?

Poznaj ustawę ochrony środowiska przed hałasem

uszy

Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, jak ogromny wpływ na nasze zdrowie oraz samopoczucie ma hałas. Stąd też także przepisy prawa ujmują, w jaki sposób chronić środowisko przed jego nadmiernym natężeniem. Co dokładnie one mówią? Serdecznie zachęcamy do lektury.

Badania środowiskowe. Jakich kwestii dotyczą?

badania srodowiskowe

Współczesna cywilizacja rozwinęła niezwykłe technologie, które znacznie ułatwiają nam wszystkie dziedziny życia od budownictwa po medycynę. Niestety, wiele z nich wymaga zastosowania specyficznych, nienaturalnych dla człowieka warunków środowiskowych. Maszyny wykorzystywane w zakładach produkcyjnych wydają dźwięki o natężeniu niespotykanym w naturze. Bardzo niska lub bardzo wysoka temperatura, wilgoć, obecność toksycznych związków chemicznych w powietrzu – to warunki, które mogą być niebezpieczne dla człowieka i przyczyniać się do rozwoju tzw. chorób zawodowych. 

Pomiary drgań. Charakterystyka

pomiary drgań

Drgania mechaniczne występują w miejscu pracy z powodu działania maszyn i urządzeń napędzanych silnikami. Drganie może być przenoszone na organizm człowieka poprzez jego bezpośredni kontakt z drgającym urządzeniem, lub pośrednio z płaszczyzną drgającą (drgania ogólne). Przy długotrwałej ekspozycji organizmu na drgania mogą wystąpić negatywne skutki, odbijające się na zdrowiu pracownika – przy dłuższej ekspozycji wibracje mogą negatywnie wpływać na układ krwionośny, nerwowy, kostno-stawowy, a także układ pokarmowy. Drgania o dużej energii mogą mieć także negatywny wpływ na konstrukcję budynków, zaburzając ich strukturę.

Pomiary natężenia oświetlenia na stanowiskach pracy

stanowisko pracy

Niezależnie od zakładu pracy, zgodnie z narzuconymi odgórnie normami oraz przepisami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy każdy pracodawca musi koniecznie zapewnić swoim pracownikom odpowiednie warunki do wykonywania zawodu. Jedną z takich spraw jest zastosowanie odpowiedniego w danym miejscu oświetlenia elektrycznego. Normą, która obecnie dotyczy oświetlenia elektrycznego jest PN-EN 12464-1:2012 „Światło i oświetlenie – Oświetlenie miejsc pracy – Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach”, w której są jasno określone wymogi dotyczące dopasowania natężenia światła elektrycznego do danego stanowiska pracy w taki sposób, aby nie utrudniało ono w żaden sposób wykonywania prac. Nie może ono być zatem ani zbyt ciemne, ani też zbyt jasne i w związku z tym należy wykonać odpowiednie pomiary oświetlenia. Zgodnie z normą minimalne natężenie źródła światła dla przestrzeni, w których wykonywana jest praca wynosi 200 lx, dla przestrzeni nieroboczych natężenie powinno wynosić nie mniej jak 20 lx.

Pomiary wentylacji w świetle przepisów

Pomiar wentylacji

Zgodnie z polskim prawem pomiary wentylacji muszą być regularnie przeprowadzane. Pomiar wentylacji mechanicznej przebiega dość szybko i opiera się na sprawdzeniu, czy instalacja spełnia wszelkie wymagania. Podczas kontroli sprawdza się zarówno wydajność wentylacji nawiewnej, wentylacji wyciągowej, jak i poziom emitowanego hałasu.

Jak zbadać mikroklimat w pomieszczeniu?

pomiar

Zdrowy mikroklimat w pomieszczeniach to temat, który  jest aktualny przez cały rok. Badanie mikroklimatu w zamkniętych przestrzeniach podyktowane jest chęcią zapewnienia poczucia komfortu. Odpowiedni mikroklimat dopasowany jest do wykonywanych w pomieszczeniu czynności, a także wieku osób w nim przebywających oraz pory roku.